7.- Proposta de mesura per millorar nivells de contaminació a BCN

Barcelona, amb uns alts nivells de contaminació ambiental sostinguda, més enllà dels episodis puntuals, també suporta diàriament la circulació de milers de vehicles de fora de la ciutat  que hi accedeixen o la travessen. Una mesura a proposar per compensar aquest increment de la contaminació suportada per la ciutadania de BCN es estudiar la implantació d’un peatge d’accés dels vehicles contaminants a la ciutat més enllà dels episodis d’alta contaminació.