2.- Pressupost Municipal 2018

En el periode que comencem de negociacions respecte el pressupost 2018 de l’Ajuntament de BCN mantindrem oberta la següent enquesta:

 

Si ens voleu fer qualsevol comentari o proposta respecte aquest tema no dubteu en enviar un missatge

Tornar a l’apartat de Debats